Начало | Карта на сайта |      
  

E-mail за връзка: pgmet.sev@abv.bg

ПГМЕТ "Ген.Иван Бъчваров" - Севлиево

За нас

     През учебната 1993/1994 година в Техникума по механоелектротехника започва да функционира Училищен ученически съвет. Той е един от основните фактори, определящи училищния живот и е механизма, чрез който младите хора могат да защитават интересите си, да изразяват позиции и да реализират идеите си за модернизация на училището и образованието. През годините Ученическият съвет реализира различни инициативи и начинания, насочени към изграждане у учениците на нагласи и умения за свободно и отговорно поведение, за анализ и решаване на конкретни проблемни ситуации, свързани с общоучилищния живот. Развива способности за отговорен избор, за отстояване на права, за изпълнение на задължения и ангажираност като членове на обществото, възпитава чувство за принадлежност към училищната общност.

Highslide JS Highslide JS

     Членовете на Ученическия съвет се избират демократично от паралелките в началото на всяка учебна година. Представителите на класовете формират Общото събрание на УС и избират Управителен съвет. Обсъждат и приемат план за дейностите през учебната година, изграждат комисии и работни групи по конкретни инициативи и начинания. Участват активно в дейности на общинско, регионално и национално ниво.

Highslide JS

Категории

За нас
Структура
План
Дейности
Галерия
Устав
  - Управителен съвет
  - Членове на общото събрание

Час

       


Дата