Начало | Карта на сайта |      
  

E-mail за връзка: pgmet.sev@abv.bg

ПГМЕТ "Ген.Иван Бъчваров" - Севлиево

Проект „Професионално обучение за достигане на европейски стандарти и качествено образование”

Описание


            Разработеният проект подпомага цялостната реформа на системата за професионално образование и обучение /чрез обучението на учители от ПГМЕТ и наставници от фирмите-патрньори/ в условията на добра материално-техническа база.
            Обща стойност на проекта: 59 400 лв.
            Продължителност на проекта: 19 месеца
            І етап – от 17 юни 2008 г. до 31 декември 2008 г.
            ІІ етап – от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2009 г.
В проекта се включват  училището-организатор, както и фирмите-партньори: „Идеал Стандарт-Видима”АД, АББ „Авангард” АД, „ЕМКА” АД и „Радио Севлиево” ЕООД.

Highslide JSHighslide JS

Highslide JSHighslide JS
            Ученици от професиите: „Машиен техник”, „Техник на компютърни системи”, „Техник на електронна техника” и „Електротехник” работят редом с работниците. По този начин те се опознават, сближават, обсъждат проблеми и казуси, срещат нови приятели и в бъдеще, при започване на постоянна работа те няма да чувстват фирмата като чуждо място. Стажантите се запознават с технологията на производство, използвана в различните фирми, участват в производствения процес, запознават се с технологии, разработени и съобразени с цел опазване на въздух, вода, земя.
            Придобитите практическите умения ще допринесат за тяхната конкурентно-способност на пазара на труда.
Спазвайки принципа на прозрачност, организацията на проекта се осъществява със съдействието на Партньорския съвет, състоящ се от ръководителите на проекта, ученици, учители и наставници, който взема решения, осъществява дейности и мониторинг. Използва се система за отчитане на дейностите, която включва: ежедневни отчети на учениците с оценка за извършената работа, поставена от наставниците; оценъчен инструментариум; месечни отчети от ръководителите на практиките; протоколи от срещите на Партньорския съвет.

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

 

 

 

Категории

Описание
Цели
Резултати
Ръководители на проекта
Презентация
Галерия
Графици

Час

       


Дата